Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null

Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null

Ἡ Κεντρική Ἰστοσελίς, ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας καὶ ὁ Δικτυακὸς Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ᾠκοδομήθησαν καὶ λειτουργοῦν δὶ΄ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου (Συνοδός. ΙΣΤ’ 10-10-2006 και Σύνοδος ΝΔ’ 20-04-2010) καὶ ὑπάγονται στην Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου διατηρεί τις κάτωθι ἱστοσελίδες:

Κεντρική Ἰστοσελίς (ἡ παρούσα)

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Ἀρχεῖο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ

Τηλεοπτικός Σταθμός

Τηλεοπτικό Κανάλι στό Youtube

Φωτογραφίες στό Facebook

Φωτογραφίες στό Dropbox

Βιβλία & Ἔντυπα

Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης

Facebook Page

Facebook Page τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ

Twitter

Google+

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print